MĚSTSKÉ SLAVNOSTI

Pro nejrůznější městské a historické slavnosti můžeme dodat kompletně zpracované několikadenní scénáře i jednotlivé programy. Akci připravíme na libovolně zvoleném místě, nejlépe však v centru města, v parku, nebo historickém objektu. Nabízíme kulisy, stany, výzdobu, průvod, soutěže pro děti, fakírskou a ohňovou show, turnaj, divadlo, kejklíře a žongléra, tanečníky, hudbu, řemeslníky, vojenský tábor, střelbu z děl a mušket, katovskou dílnu a mnoho jiných programů.

Pro větší slavnosti připravíme na míru scénář, ve kterém připomeneme důležité mezníky v historii města i regionu a vytvoříme prostor pro zapojení místních spolků a kroužků.